www.sunnydance.sk

Tanečná Akadémia Sunny Dance, Občianske združenie

PRIHLASOVANIE DO TANEČNEJ AKADÉMIE SUNNY DANCE

Prihlášky do našej tanečnej školy prijímame celoročne.
Prihlasujte sa na tel. č. 0907/110 103 (Bronislava Jurášová) alebo formou online prihlášky na našej webstránke.

ONLINE PRIHLÁŠKA DO TANEČNEJ ŠKOLY SUNNY DANCE

Venujte svoje 2 % na podporu a rozvoj našej školy a Vašich detí


Prostriedky budú použité na vystúpenia, súťaže,
kostýmy, technickú podporu a lepšie vybavenie.
Aj vďaka Vám budeme môct skvalitniť a zlepšiť našu prácu s deťmi a tancom.
Ďakujeme Vám!

Ako darovať 2-percentá

Zamestnanec – je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2021 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Následdne vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. (obe tlačivá na stiahnutie tu). Do 30. apríla 2022 treba doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Podnikateľ (SZČO a PO) - v Daňovom priznaní pre fyzické/právnické osoby treba vyplniť polia na poukázanie 2% z dane z príjmu.Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je FO/PO povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022).

Naše údaje:
Obchodne meno/názov: Sunny Dance
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51641852
Adresa/sídlo: Gorkého 2680/14, Pezinok 902 01

» » Tlačivá pre zamestnancov na stiahnutie « «

Aktuálne

Nové info čoskoro!

Naše podujatia

júl 2022
 3. Turnus denných letných táborov - „SUNNYWOOD“

3. Turnus denných letných táborov - „SUNNYWOOD“

ZŠ Fándlyho, Pezinok | júl, 2022

Leto trávime v našich denných letných táboroch. Takto to vyzeralo na 3.turnuse, kde sme spolu s táborníkmi na záver odprezentovali predstavenie s názvom SUNNYWOOD.

25.06. 2022
 Festival pouličného umenia Pezinok „Po schodoch“

Festival pouličného umenia Pezinok „Po schodoch“

Radničné námestie, Pezinok | 25.6.2022

Boli sme aj súčasťou skvelého Festivalu pouličného umenia v Pezinku. Pre veľký úspech sme aj tu odohrali predstavenie PO SCHODOCH.