www.sunnydance.sk

Tanečná Akadémia Sunny Dance, Občianske združenie

PRIHLASOVANIE DO TANEČNEJ AKADÉMIE SUNNY DANCE

Prihlášky do našej tanečnej školy prijímame celoročne.
Prihlasujte sa na tel. č. 0907/110 103 (Bronislava Jurášová) alebo formou online prihlášky na našej webstránke.

ONLINE PRIHLÁŠKA DO TANEČNEJ ŠKOLY SUNNY DANCE

Venujte svoje 2 % na podporu a rozvoj našej školy a Vašich detí


Prostriedky budú použité na vystúpenia, súťaže,
kostýmy, technickú podporu a lepšie vybavenie.
Aj vďaka Vám budeme môct skvalitniť a zlepšiť našu prácu s deťmi a tancom.
Ďakujeme Vám!

Ako darovať 2-percentá

Zamestnanec – je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2021 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Následdne vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. (obe tlačivá na stiahnutie tu). Do 30. apríla 2022 treba doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Podnikateľ (SZČO a PO) - v Daňovom priznaní pre fyzické/právnické osoby treba vyplniť polia na poukázanie 2% z dane z príjmu.Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je FO/PO povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022).

Naše údaje:
Obchodne meno/názov: Sunny Dance
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51641852
Adresa/sídlo: Gorkého 2680/14, Pezinok 902 01

» » Tlačivá pre zamestnancov na stiahnutie « «

Aktuálne

LETO 2022
Denný letný tábor plný tanca 2022

Denný letný tábor plný tanca 2022

Športová hala, Viničné/ZŠ Fándlyho, Pezinok | leto 2022

Milí priatelia, aj v tomto roku Vám dávame do pozornosti denný letný tábor Tanečnej akadémie Sunny Dance plný tanca a zábavy. Je vhodný pre deti všetkých vekových kategórií. Tanečné skúsenosti nie sú potrebné. O zábavu, ako aj odborné vedenie sa postará náš tím skúsených vedúcich a trénerov. Tábor sa uskutoční v Pezinku a vo Viničnom, celodenné stravovanie a pitný režim sú zabezpečené. Budeme sa na vás veľmi tešiť a určite si to veľmi užijeme.
Prihlášky a informácie:
0911 361 746 (Katarína Jirku)
0907 110 103 (Bronislava Jurášová)
sunnydancetabor@gmail.com

ONLINE PRIHLÁŠKA

Naše podujatia

08.02. 2020
Polročné vystúpenie s názvom „Spomienky“

Polročné vystúpenie TASD s názvom „Spomienky“

Dom kultúry, Pezinok | 8.2.2020

Naše polročné vystúpenie s názvom „Spomienky“ dopadlo skvele.

22.06. 2019
 Koncoročné vystúpenie TASD s názvom „Hitovice“

Koncoročné vystúpenie TASD s názvom „Hitovice“

Dom kultúry, Pezinok | 22.6.2019

Naše koncoročné vystupenie s názvom „Hitovice“ zožalo veľký úspech.