www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na MŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob

Tréningy prebiehajú v priestoroch MŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob.
Prihlasovať sa možete priamo v MŠ, alebo na tel. čísle 0918 122 111 (Viktória Novácka)

Rozvrh hodín v školskom roku 2022/2023

rozvrh
Vyučovanie prebieha vo štvrtok.

Počet tréningových hodín:
1 hodina týždenne