www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na MŠ Zálesie

Tréningy prebiehajú v priestoroch MŠ Zálesie.
Prihlasovať sa možete priamo v MŠ, alebo na tel. čísle 0918 122 111 (Viktória Novácka)

Rozvrh hodín v školskom roku 2022/2023

deň skupina
utorok Skupina Z1
štvrtok Skupina Z2

Počet tréningových hodín:
1 hodina týždenne