www.sunnydance.sk

O nás

Tanečná Akadémia Sunny Dance vznikla v roku 2012. Založila ju profesionálna tanečníčka a dlhoročný tanečný pedagóg Bronislava Jurášová, spolu so svojím manželom, hudobníkom Andrejom Jurášom. Tanečná Akadémia SunnyDance sa zaoberá tanečno-pohybovou prípravou a výchovou detí v predškolskom veku, detí základných a stredných škôl.

V našej Tanečnej akadémii tanečníci pracujú s rôznymi tanečnými technikami a štýlmi. Tancujeme show dance, moderný tanec, jazzový tanec, klasický tanec, scénický tanec, tanec za sprievodu živých bubnov, zumbadance a iné. Tanečníci sa prezentujú na vystúpeniach a tanečných súťažiach. Pravidelne organizujeme naše polročné a koncoročné vystúpenie v Kultúrnom Dome v Pezinku. Pôsobíme na základných školách: ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého, ZŠ Na bielenisku a taktiež v MŠ Bystrická, MŠ Javorová Alej, MŠ Zálesie a ZŠ a MŠ Viničné. Našou snahou je v deťoch rozvíjať lásku k tancu a umeniu. Prinášať do ich života radosť z pohybu a spokojnosť z práce v tanečnom kolektíve.

Napriek tomu, že naša akadémia nie je akreditovaná, spĺňa vysoké profesionálne kritériá a pripravuje svojich žiakov na tanečné konzervatóriá a umelecké školy.

Vedenie Tanečnej akadémie Sunny Dance

Andrej Juráš
Igor Andel
Ing. Ivana Polanská
Mgr. Zuzana Andelová
Eva Maderičová

Taneční pedagógovia

Katarína Jirku
Peter Andel
Veronika Gajdošová
Oľga Ochabová
Tereza Hlavenová

Taneční asistenti

Žaneta Prizbulová
Lea Zemjarová
Timotej Jakubík
Vanessa Csicsoová
Alexandra Csicsoová