www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na ZŠ Fándlyho v Pezinku

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Fándlyho

Rozvrh hodín v školskom roku 2022/2023

deň čas skupina
pondelok 14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-18.30
1F
Súbor D
Súbor A
utorok 14.00-15.00
15.00-17.00
2F
Súbor B
štvrtok 14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
2F
3+4F
Súbor B
piatok 14.00-15.00
15.00–16.00
16.00-17.30
17.30-19.30
1F
3+4F
Súbor D
Súbor A

Počet tréningových hodín:
1F, 2F, 3F+4F – 2 hodiny týždenne
Súbor A, B – 4 hodiny týždenne
Súbor D – 3 hodiny týždenne