www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na ZŠ Kupeckého

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Kupeckého.
Tréningy 1.ročníka prebiehajú na elokovanom pracovisku Cirkevnej Základnej školy Narnia.

Rozvrh hodín v školskom roku 2022/2023

deň čas skupina
utorok 13.30-14.30
15.00-16.00
1K (Narnia)
2+3K
štvrtok 13.30-14.30
15.00-16.00
1K (Narnia)
2+3K

Počet tréningových hodín:
1K, 2K+3K – 2 hodiny týždenne