www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín v MŠ Bystrická

Prihlasovať sa môžete priamo v škôlke.
Pre podrobnejšie informácie možete volať na tel. číslo 0907 110 103 (Bronislava Jurášová)

Rozvrh hodín v školskom roku 2022/2023

deň
Vyučovanie prebieha v utorok a štvrtok.

Počet tréningových hodín:
2 hodiny týždenne