www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na ZŠ s MŠ Viničné

Tréningy prebiehajú v cvičebni na ZŠ s MŠ Viničné

Rozvrh hodín v školskom roku 2022/2023

deň čas skupina
streda 14.00-15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.30
1+2V
3+4V
5V (škôlkari)
Súbor F
piatok 14.00-15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.30
1+2V
3+4V
5V (škôlkari)
Súbor F

Počet tréningových hodín:
5V (škôlkari) – 2 hodiny týždenne
1+2V, 3+4V – 2 hodiny týždenne
Súbor F – 3 hodiny týždenne