www.sunnydance.sk

Rozvrh hodín na ZŠ Na bielenisku v Pezinku

Tréningy prebiehajú v zrkadlovej sále telocvične ZŠ Na bielenisku

Rozvrh hodín v školskom roku 2022/2023

deň čas skupina
pondelok 13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-17.00
17.00-18.00
18.00-20.00
1+2B
3+4B
Súbor E
5B (škôlkari)
Súbor C
streda 13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-17.00
17.00-18.00
18.00–20.00
1+2B
3+4B
Súbor E
5B (škôlkari)
Súbor C

Počet tréningových hodín:
5B (škôlkari) – 2 hodiny týždenne
1+2B, 3+4B – 2 hodiny týždenne
Súbor C – 4 hodiny týždenne
Súbor E – 3 hodiny týždenne